yoshiyuki store image

fulyu

YOSHIYUKI OFFICIAL STORE

OPEN           FRI & SAT 13:00-20:00
CLOSED       SUN                            
*MON-THU   Please ask.               

2-30-5 2F Senzoku, Taito-ku, Tokyo 111-0031, JAPAN
81-3-5808-0166

yoshiyuki