NEW ARRIVALS

 • OSA / Haori No.3

  OSA / Haori No.3 "Uneven-yarn"

 • OSA / Pants No,01

  OSA / Pants No,01 "Uneven-yarn"

 • Yoshiyuki / T-shirt #25

  Yoshiyuki / T-shirt #25 "Men of No Use"

 • Yoshiyuki / T-shirt #25

  Yoshiyuki / T-shirt #25 "No Desire to Attain Buddhahood"

 • Yoshiyuki / T-shirt #25

  Yoshiyuki / T-shirt #25 "Principle of Discipling"

 • Yoshiyuki / Asuka, beige Image

  Yoshiyuki / Asuka, beige

 • Yoshiyuki / Asuka, navy gray Image

  Yoshiyuki / Asuka, navy gray

 • Yoshiyuki / Asuka, white Image

  Yoshiyuki / Asuka, white

 • Yoshiyuki / Karate pants #15

  Yoshiyuki / Karate pants #15 "Three-year Wash", indigo

 • OSA / Cap No.03

  OSA / Cap No.03"Gekirin", black

 • OSA / Cap No.03

  OSA / Cap No.03"Gekirin", white

 • Yoshiyuki / T-shirt #88, frost gray Image

  Yoshiyuki / T-shirt #88, frost gray

 • Yoshiyuki / T-shirt #88, white Image

  Yoshiyuki / T-shirt #88, white

 • Yoshiyuki / T-shirt #89

  Yoshiyuki / T-shirt #89 "Duble Cross Check", frost gray

 • Yoshiyuki / T-shirt #89

  Yoshiyuki / T-shirt #89 "Duble Cross Check", white

 • Yoshiyuki / T-shirt #84

  Yoshiyuki / T-shirt #84 "KOKOROZASHI", frost gray

 • Yoshiyuki / T-shirt #84

  Yoshiyuki / T-shirt #84 "KOKOROZASHI", white

 • Yoshiyuki / Karate pants #16, charcoal black Image

  Yoshiyuki / Karate pants #16, charcoal black

 • Yoshiyuki / Karate pants #16, rusty navy Image

  Yoshiyuki / Karate pants #16, rusty navy

 • OSA / Cap No.03

  OSA / Cap No.03"Osa", black

 • OSA / Cap No.03

  OSA / Cap No.03"Osa", white

 • Yoshiyuki / Jinbaori Shirt #21, white Image

  Yoshiyuki / Jinbaori Shirt #21, white

 • Yoshiyuki / SAIZOU #5 Image

  Yoshiyuki / SAIZOU #5

 • OSA / Haori No.2 Image

  OSA / Haori No.2